Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları Konulu Makale

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları Konulu Makale

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları Konulu Makale

Sayın İlker Çolakvermiş'in "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları" konulu makalesi Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi'nin Haziran 2022 sayısında yayımlanmıştır.